<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Se alle episodene

#0789: POLITICS: Hulda Hultvedt: Grønn omstilling

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med talsperson i Grønn Ungdom, Hulda Holtvedt. Samtalen er ærlig og konkret om ...

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med talsperson i Grønn Ungdom, Hulda Holtvedt. Samtalen er ærlig og konkret om hvor vi står i klimasaken. Hulda har brukt hele sin ungdomstid i partiet, og hun forteller om generasjonskonflikten i klimasakene, som kan oppfattes som mer personlig og akutt for de unge enn foreldregenerasjonen. Hun forklarer også at fellesskapet ikke lengre kan ta risikoen for fossil energi, og at vi må slutte å pumpe penger inn i oljeindustrien.