<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Se alle episodene

#0727: Fremtidens klasserom og politisk handlingsvilje

Hvilke politiske verktøy skal vi ta i bruk for å effektivisere utdanningssystemet? Trenger vi mer ed-tech i klasserommet? I denne ...

Hvilke politiske verktøy skal vi ta i bruk for å effektivisere utdanningssystemet? Trenger vi mer ed-tech i klasserommet? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med stortingsrepresentant og medlem av Utdannings- og forskningskomiteen, for Høyre, Mathilde Tybring-Gjedde, om politisk handlingsvilje i skolepolitikken, fremtidens ferdigheter og finansieringsmodeller.

Hvem er du, personlig og faglig?
Jeg har et sterkt rettferdighetsinstinkt, jobber grundig og sannvittighetsfullt, og er nok egentlig litt for utålmodig til å være politiker.

Hva er kjerneverdien i din organisasjon, og hvorfor trigger dette deg?
Jo Benkow sa at Høyre er det «partiet som best sikrer med retten til å være annerledes». Han traff blink. Et godt samfunn er et samfunn med mange ulike fellesskap, der folk får frihet og muligheter til å ta egne valg, ta ansvar, bli sett og bli stilt krav til.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Skaperevne, fordypningsevne, informasjonskyndighet og sosiale ferdigheter. Også har jeg ingen tro på de som sår tvil om det er nødvendig med sikker og fast kunnskap i en fremtid der Google-søk løser de fleste problemer. For å være kreativ må man ha utholdenhet og evnen til å kjede seg og utforske nye sammenhenger.

Hva synes du er interessante nye dilemmaer?
Koblingen mellom det store og det nære. Større samfunnsendringer – digitalisering, klimaendringer, automatisering – gjør at arbeidsplassene endrer seg, kravet til kompetanse skjerpes og endringstakten øker.

Noen som inspirerer deg?
Jeg inspireres av mennesker som har egenskaper og ferdigheter som jeg foreløpig mangler. Også lar jeg meg inspirere av håndfaste problemer. Problemer som jeg er overbevist om kan løses.

Dine aller viktigste prosjekter det siste året?
Jeg har jobbet med å utvikle ny kompetansepolitikk for Høyre. Det handler rett og slett om hvordan vi skal rigge systemet slik at voksne kan få mer etter- og videreutdanning, og er et felt der det var rom for mye politikkutvikling. I tillegg har jeg tatt et dypdykk inn i klima- og miljøfeltet.

Dine beste tips til innovasjon i politikk?
Reis ut, lytt til folk og konkluder med hva som er problemet. Når man først har definert et problem, så bør man diskutere løsninger som ikke er 1) innføre et forbud/påbud, 2) øremerke, 3) bruke mer penger på toppen av det som allerede bevilges. Jeg opplever at det store økonomiske handlingsrommet har gitt politikere råd til å være litt politisk late de siste tiårene.

Hva er Norges egentlige fordel?
Høy tillit, og opplevelse av tilhørighet til samfunnet og til hverandre.

Viktigste overraskelse fra Covid-19?
Vi er kreative når vi må være det. Krise skaper større risikovillighet.

Ditt livsmotto?
Jeg er fortsatt i tenkeboksen. Jeg tror jeg skal leve et lengre liv før jeg velger meg ut et livsmotto.