<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Se alle episodene

#0762: Wegard Harsvik: Teknologi til og for vanlige folk

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med Wegard Harsvik, som er leder for samfunnskontakt og strategi i LO. Han er ...

I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med Wegard Harsvik, som er leder for samfunnskontakt og strategi i LO. Han er også forfatter og har gitt ut flere bøker, den sist utgitte i fjor, Homo Solidaricus. I podkasten reflekterer vi rundt omstillingen av samfunnet og stiller spørsmål både ved filosofiske problemstillinger i tillegg til teknologiske utfordringer. 

 

Utdanning og hobby?  

Er  cand.mag  fra UiO (Historie,  sos. øk, sosiologi). Trener (kampsport), leser  og hører mye  podcast  (politikk, samfunn, historie og  scifi), skriver  en del.  

 

Hva er den viktigste kjerneverdien i til ditt parti? 

Vanlige folks parti, bygge samfunn basert på tillit og solidaritet – de blir best å leve i for alle. 

 

Hva motiverer deg mest ved dette oppdraget? 

Vi har fått til noeganske enestående i Norge og Norden, det er vel verdt å ta vare på. Ser hvordan fagbevegelse og organisering har gjort livet bedre for veldig mange her. 

 

Hva synes du er de mest interessante dilemmaer? 

Hvordan snakke om et bærekraftig samfunn på en måte som gjør at folk har lyst til å bli med på reisen dit. I hvor stor grad kan teknologi løse miljøutfordringer? 

 

Noen som inspirerer deg, nasjonalt eller globalt? 

Gandhi.  

 

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden? 

DET er utrolig vanskelig å vite – vi har så mange eksempler på at smale forskningsfelt har blitt svært relevante.  I utviklingen av AI reises årtusengamle filosofiske problemstillinger i tillegg til teknologiske utfordringer. Innen medisinsk forskning satt noen på sær kunnskap om retrovirus når AIDS-gåten skulle løses osv. 

 

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette? 

Vi er gode til å ta i bruk ny teknologi når den kommer, det er mye i den norske modellen som legger til rette for det.  

 

Anbefalt lesing/seing om fremtiden? 

Podcasten  "secret history of the future" er  ganske  artig.  Wall Street Journals The future of everything.  Og Malcom Gladwells Revisionist  History,  pga.  skråblikket på vedtatte sannheter. Ellers veldig mye sciencefiction - hva hadde debatten om overvåkningssamfunnet vært uten 1984 som litterært utgangspunkt, en dystopi vi ikke vil til? 

 

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19? 

Alt henger sammen, og folk er egentlig ganske ålreite, det viser seg ofte i kriser. Vi stiller stort sett opp for hverandre. 

 

Noen viktige bærekrafts-perspektiver? 

Man kommer ikke i mål  bare med moralisme.