<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Se alle episodene

#0726: Å oversette politikk til folket

Hvordan formidler man slik at vi lettere kan forstå politiske prosesser? Og kan en kommentator være helt politisk nøytral? I ...

Hvordan formidler man slik at vi lettere kan forstå politiske prosesser? Og kan en kommentator være helt politisk nøytral? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med kommentator for Tv2 nyhetene, Aslak Eriksrud, om tillit til journalister under politiske valg, digitalisering av media, og hvordan han jobber med å forenkle kompliserte politiske saker, og samtidig engasjere folket.

Hvem er du, personlig og faglig?
47 år gammel trebarnsfar. Oppvokst i Trondheim. Jeg er hundre prosent journalist. Vi har alle en bakgrunn og personlige meninger, men journalistikk dreier seg om å vise alle sider av en sak.

Hva er dine lidenskaper og hvordan gjenspeiler de seg i jobben du gjør?
Jeg elsker å formidle.

Tenker du folk flest har stor tillit til journalisten/media under politiske valg?
Ja, i det store og det hele opplever jeg at folk har tillit til uavhengige og redaktørstyrte medier.

Må man mene mer ekstremt for å bli sett og hørt nå – enn når vi kun hadde papiraviser og de hadde enerett på spalteplass?
Sensasjon er et viktig nyhetskriterium. Men ikke for min egen del. Jeg tilhører etablert plattform med en avklart rolle.

Hva/hvem er dine kilder til inspirasjon?
Jentene og gutta på TV 2-sporten. Makan til formidlingsglede skal du lete lenge etter.

Hvordan endrer teknologien måten å drive journalistikk på?
Den dagsorden-jagende journalistikken (være først ute med det som skjer løpende) er blitt mer fremtredende, i motsetning til den dagsorden-settende (gravejournalistikken).

Eksempler på digital endring i egen arbeidshverdag?
Ti år siden smarttelefonen. Leverer på ulike plattformer, innhenter informasjon på ulike plattformer.

Hvorfor ser vi behov for politiske kommentatorer?
Vi trenger noen til å oversette og forklare kompliserte politiske prosesser, maktspill og ikke minst forklare hva politikerne egentlig mener/sier, og hvorfor.

Hvor går linjen mellom personlig og faglige meninger?
Jeg toner ned mine personlige meninger. Men jeg mener gjerne noe om det politiske håndverket, om tonen i debatten osv., og så analyserer jeg mye, «oversetter».

Hvordan forbereder man en politisk analyse?
Alltid prøve å se den andre siden..

Hva synes du er de mest interessante dilemmaer i politisk/samfunns-journalistikk?
Balansen mellom løpende nyhetsdekning og graving.

Dine 3 viktigste prosjekter siste året?
– Koronakrisen
– Biotek-loven
– Frps exit fra regjeringen

Nevn 3 personer inspirerer deg, nasjonalt eller globalt?
Lar meg inspirere av gode formidlere, enten de er idrettsutøvere, forfattere, romforskere eller journalister.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
I tillegg til helse- og omsorgsyrkene, kunnskap som bidrar til teknologi som reduserer klimakrisen, fattigdomskrisen og dermed flyktningkrisen.

Viktigste nye perspektiver fra Covid-19?
Vi må ha et godt og nært forhold til naboene våre og våre viktigste handelspartnere, samtidig som vi må ha en grunnberedskap i bunn.

Ditt livsmotto?
Pust med magen. Ting er ikke alltid slik de umiddelbart fremstår.