<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2085737&amp;fmt=gif">
Se alle episodene

#0724: Større mangfold i næringslivet

Er det mangel på mangfold i norsk næringsliv? Hvordan jobber de med innovative løsninger på universitet i Bergen? I denne ...

Er det mangel på mangfold i norsk næringsliv? Hvordan jobber de med innovative løsninger på universitet i Bergen? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med rektor for UiB, Dag-Rune Olsen, om analytiske ferdigheter i kombinasjon med det skapende og kreative, omstillingsdyktige studenter, og hvordan teknologien skal drive Norge fremover.